Επίδειξη δράσης (DA)

Επιτόπια πειραματική δράση, που έχει ήδη επιλεγεί σε κάθε περιοχή, στην οποία μπορούν να εμπλακούν οι ηθοποιοί της SSE και των οποίων τα αποτελέσματα μπορούν να αξιολογήσουν για τον εαυτό τους. Κάθε ενέργεια καλύπτει διαφορετικά θέματα σχετικά με το εύρος SSE (τοπικό συμπληρωματικό νόμισμα, Προώθηση της ΝΑΕ, τοπική διαχείριση στερεών αποβλήτων, αγροτικός συνεταιρισμός, ανάπτυξη της κοινότητας ή / και συνεργασία με μειονεκτούσες συλλογές) και θα υποστηριχθεί ενεργά από Τοπικοί εκπαιδευτές.

«Επιστροφή στο Ευρετήριο Γλωσσάρι

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό