Οικονομική Κοινωνική Αλληλεγγύη

ο Οικονομική Κοινωνική Αλληλεγγύη (SSE) είναι μια εναλλακτική λύση στον καπιταλισμό και σε άλλα αυταρχικά, κρατικά κυριαρχούμενα οικονομικά συστήματα. Στη SSE οι απλοί άνθρωποι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση όλων των διαστάσεων της ανθρώπινης ζωής: οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και περιβαλλοντική. Η ΣΕΒ υπάρχει σε όλους τους τομείς της οικονομίας παραγωγής, χρηματοδότησης, διανομής, ανταλλαγής, κατανάλωσης και διακυβέρνησης. Στοχεύει επίσης στο μετασχηματισμό του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος που περιλαμβάνει δημόσιο, ιδιωτικό και τρίτο τομέα. Η SSE δεν αφορά μόνο τους φτωχούς, αλλά προσπαθεί να ξεπεράσει τις ανισότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν όλες τις κοινωνικές τάξεις. Η SSE έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν στο παρόν σύστημά μας (όπως η αποτελεσματικότητα, η χρήση τεχνολογίας και γνώσης) και να τις μεταμορφώσει για να εξυπηρετήσει την ευημερία της κοινότητας με βάση διαφορετικές αξίες και στόχους. Η SSE επιδιώκει συστημικό μετασχηματισμό που υπερβαίνει την επιφανειακή αλλαγή στην οποία οι ρίζες καταπιεστικές δομές και θεμελιώδη ζητήματα παραμένουν ανέπαφα. (ΩΡΕΣ, Διηπειρωτικό δίκτυο για την προώθηση του κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία)

Το SSE είναι μια έννοια που αναφέρεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ιδίως σε συνεταιρισμούς, εταιρείες αμοιβαίου οφέλους, ενώσεις, ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν συγκεκριμένα αγαθά, υπηρεσίες και γνώσεις επιδιώκοντας οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους και προωθώντας την αλληλεγγύη »(ΔΟΕ, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) , 2011).

«Επιστροφή στο Ευρετήριο Γλωσσάρι

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό