Κοινωνικο-οικολογική αναγέννηση

Διαδικασία αποκατάστασης που δεν μπορεί να αποφευχθεί ταυτόχρονα με οικολογικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι αναγεννητικές προσεγγίσεις επιδιώκουν όχι μόνο να αντιστρέψουν τον εκφυλισμό των φυσικών συστημάτων της γης, αλλά και να σχεδιάσουν ανθρώπινα συστήματα που μπορούν να εξελιχθούν με τα φυσικά συστήματα - να εξελιχθούν με τρόπο που δημιουργεί αμοιβαία οφέλη και μεγαλύτερη συνολική έκφραση της ζωής και ελαστικότητα (Pamela Mang & Bill Reed, 2012).

«Επιστροφή στο Ευρετήριο Γλωσσάρι

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό