Πιλοτική δράση (PA)

Κοινή δράση που θα επιλεγεί από την κοινωνία των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση για την προώθηση της τοπικής οικονομίας, της αξιοπρεπούς απασχόλησης και της αναγέννησης του φυσικού οικοσυστήματος. Οι δράσεις θα βασίζονται στην εκμάθηση πολλών διαδικασιών (ανάπτυξη ικανοτήτων, διάλογος πολιτικής και πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο για συμπαραγωγή κοινωνικών υπηρεσιών) και θα ξεκινήσει μετά από ανοιχτή κλήση σε κάθε χώρα. Κάθε πιλοτική δράση θα υποστηρίζεται ενεργά από Τοπικοί εκπαιδευτές.

«Επιστροφή στο Ευρετήριο Γλωσσάρι

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό