Πρόγραμμα μάθησης

ο Πρόγραμμα μάθησης είναι η συνολική προσπάθεια: περιέχει όλα τα γεγονότα, τις δραστηριότητες, τους ρόλους και τους πόρους που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό μέρος του έργου MedTOWN. Το ToT είναι μέρος του Προγράμματος Μάθησης. Το CoP είναι μέρος του Προγράμματος Μάθησης. Οι πόροι (π.χ. το LMS Sensei) αποτελούν μέρος του Προγράμματος Μάθησης.

«Επιστροφή στο Ευρετήριο Γλωσσάρι

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό