Σκέψη ανθεκτικότητας

Στα πλαίσια αντίσταση σκέψης, υπάρχουν τρία βασικά σκέλη από τα οποία ξεφεύγει όλη η έρευνα και η εννοιολογική σκέψη. Το πρώτο έχει ήδη αναφερθεί προηγουμένως, δηλαδή ότι υπάρχουν περίπλοκες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ανθρώπων και οικοσυστημάτων.

Το δεύτερο είναι μια ιστορική πτυχή και περιγράφει την τεράστια επιτάχυνση της ανθρώπινης ανάπτυξης τα τελευταία 200 χρόνια, ιδιαίτερα μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η επιτάχυνση ωθεί τον πλανήτη μας επικίνδυνα κοντά στα όριά του, στο βαθμό που δεν μπορεί να αποκλειστεί η απότομη περιβαλλοντική αλλαγή. Επιπλέον, οδήγησε τους επιστήμονες να υποστηρίξουν ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα γεωλογική εποχή που ονομάζεται Ανθρωποκένιο, ή Age of Man, όπου η ανθρωπότητα επηρεάζει κάθε πτυχή της Γης σε κλίμακα παρόμοια με τις μεγάλες δυνάμεις της φύσης.

Το τρίτο σκέλος υπογραμμίζει το συναρπαστικό παράδοξο ότι η ικανότητα καινοτομίας που μας έχει φέρει στην τρέχουσα περιβαλλοντική δύσκολη θέση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να μας ωθήσει έξω από αυτήν. Σκέψη ανθεκτικότητας περιλαμβάνει τη μάθηση, τη διαφορετικότητα και τον τρόπο προσαρμογής σε ένα ευρύ φάσμα σύνθετων προκλήσεων. Εισάγει τον όρο κοινωνικο-οικολογική σκέψη που ουσιαστικά προσπαθεί να βρει καινοτόμους τρόπους επανασύνδεσης με τη βιόσφαιρα και παραμονής εντός των πλανητικών ορίων.

«Επιστροφή στο Ευρετήριο Γλωσσάρι

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό