Συνεργάτες έργου

Συνεργάτες του έργου, είναι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που συνθέτουν τη σύμπραξη του έργου, συν-σχεδίασαν το έργο MedTOWN και συγχρηματοδοτούν με ίδιους πόρους τις δραστηριότητες του MedTOWN κατά 13,5% ενώ το 86,5% εάν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ μέσω το πρόγραμμα ENI MED CBC 2014-2020.

«Επιστροφή στο Ευρετήριο Γλωσσάρι

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό