Συνεργατική διακυβέρνηση

Μια διαδικασία και μια μορφή διακυβέρνησης στην οποία οι συμμετέχοντες (μέρη, υπηρεσίες, ενδιαφερόμενοι φορείς) που εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα έχουν συλλογική εξουσία να λαμβάνουν μια πολιτική απόφαση ή να υποβάλλουν συστάσεις σε έναν τελικό υπεύθυνο λήψης αποφάσεων που δεν θα αλλάξει ουσιαστικά συναινετικές συστάσεις από την ομάδα.

 

Πηγή:

Hakikur Rahman, 2009, Εγχειρίδιο έρευνας για την ετοιμότητα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ανταλλαγή πληροφοριών και υπηρεσιών: Αξιοποίηση τεχνολογιών προοδευτικής επικοινωνίας πληροφοριών).

«Επιστροφή στο Ευρετήριο Γλωσσάρι

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό