Συμπαραγωγή Κοινωνικών Υπηρεσιών

Μέσα συμπαραγωγής συνεργασία με άτομα που θα χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή υπηρεσία από την αρχή, μέσω σύλληψης, σχεδιασμού, παράδοσης και αξιολόγησης. Επιτρέπει στους πολίτες και τους επαγγελματίες να μοιράζονται την εξουσία και να συνεργάζονται σε ισότιμη εταιρική σχέση, να δημιουργούν ευκαιρίες στα άτομα να έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη όταν τη χρειάζονται και να συμβάλλουν στην κοινωνική αλλαγήΔίκτυο συμπαραγωγής για την Ουαλία).

«Επιστροφή στο Ευρετήριο Γλωσσάρι

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό