Τοπικοί εκπαιδευτές

Τοπικοί εκπαιδευτές διορίζονται σε κάθε χώρα εταίρο του έργου και είναι βασικοί παράγοντες του MedTOWN, οι οποίοι συνδέουν τοπικό και διεθνές επίπεδο των έργων και αναλαμβάνουν τους ακόλουθους ρόλους:

 • Συμμετοχή στον 1ο και 2ο ToT ως εκπαιδευόμενοι
 • Σχεδιασμός της κατάρτισης και διευκόλυνσης των Εθνικών Εργαστηρίων
 • Μετάφραση του Οδηγού Διευκόλυνσης στην τοπική γλώσσα (εάν χρειάζεται)
 • Δώστε σχόλια σχετικά με το MedTOWN Toolkit & Guide Facilitation
 • Αναλάβετε ενεργό υποστηρικτικό ρόλο στην υλοποίηση Επίδειξης Δράσεων
 • Διοργάνωση συγκεκριμένων εκδηλώσεων για την εκκίνηση του RCoP μετά από επίσκεψη σε εθνικό εργαστήριο και τεχνική υποστήριξη σε κάθε χώρα
 • Διαχειριστείτε και διευκολύνετε τις προσωπικές πτυχές του RCoP
 • Συμμετοχή ως ενεργά μέλη του ICoP
 • Συμμετοχή ως ενεργά μέλη στο IEE
 • Ενεργή συμβολή στη δημιουργία υλικού πολυμέσων που θα μοιραστεί για το Σχέδιο Ανταλλαγής Επαγγελματιών
 • Ενεργή συμμετοχή σε ομότιμες επισκέψεις σε επίδειξη δράσεων και πιλοτικές δράσεις
«Επιστροφή στο Ευρετήριο Γλωσσάρι

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό