ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συμπαραγωγή κοινωνικών πολιτικών με παράγοντες κοινωνικής αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Το MedTOWN είναι ένα έργο κοινωνικής καινοτομίας που βασίζεται στην υποστήριξη του ρόλου και των ικανοτήτων του Οικονομική Κοινωνική Αλληλεγγύη παράγοντες στην καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιβαλλοντικής αειφορίας μέσω της έρευνας και του πειραματισμού ενός μοντέλο συμπαραγωγής με τη χρήση του συμπληρωματικά δημόσια ηλεκτρονικά νομίσματα για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και οικονομικής βοήθειας στις πιο ευάλωτες ομάδες προκειμένου να αυξηθούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και η αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών και δαπανών σε τοπικό επίπεδο.

6 Χώρες
Ισπανία, Ελλάδα, Παλαιστίνη, Τυνησία, Ιορδανία & Πορτογαλία

6 Αποδεικτικές ενέργειες
6 Πιλοτικά έργα

Συνολικός προϋπολογισμός 3,4 εκατομμύριο
86,5%Συμβολή της ΕΕ

36 Διάρκεια μηνών
(2019-2022)

ο 3πυλώνες της δραστηριότητας του MedTOWN


Εκπαίδευση και υποστήριξη ικανότητας

Το MedTOWN θα εξασφαλίσει ειδική τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση σε μέντορα και θα συνοδεύσει το σχεδιασμό ιδιωτικών-δημόσιων συνεργασιών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών πλήρως εξοπλισμένων με αποτελεσματικά εργαλεία και ικανότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων διευκόλυνσης


Κοινωνικός πειραματισμός Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Έρευνας Δράσης

Η πρωτοβουλία βασίζεται Ερευνα δράσης να υποστηρίξει το σχεδιασμό αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών σχετικά με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Προς τούτο, θα πραγματοποιηθεί μια σειρά πειραματικών δράσεων που θα αναπτύξουν ένα μοντέλο συμπαραγωγής με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και ως δοκιμή παρακολούθησης των αποτελεσμάτων για τη χάραξη πολιτικής.


Πολιτικός διάλογος και δικτύωση

Το MedTOWN θα δεσμεύσει τους συμμετέχοντες μέσω του Κοινότητα MedTOWN πρακτικής, που θα φιλοξενήσει πίνακες ομαδικής συζήτησης μεταξύ ερευνητών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και νομικών εμπειρογνωμόνων, διαδικτυακές εκπαιδευτικές συνεδρίες για διαμεσολαβητές, φορείς της SSE και επαγγελματίες ΜΚΟ, στρατηγικές διασκέψεις, επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγές, συνέργειες και δικτύωση με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και έργα για την επεξεργασία μελετών, έγγραφα, σεμινάρια, εργαστήρια και συστάσεις πολιτικής, προκειμένου να αναπτυχθεί μια κοινή προσέγγιση-πλαίσιο συμπαραγωγής κοινωνικών πολιτικών στη λεκάνη της Μεσογείου.

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό