+

Το MedTOWN υποστηρίζει την ανάπτυξη του έργου αγροκαλλιέργειας της κοινότητας Bela Flor στην Πορτογαλία