Η ελληνική πόλη της Θεσσαλονίκης φιλοξένησε στις 26 Ιανουαρίου 2022 το MedTOWN διαδικτυακό «Διεθνές Σεμινάριο Κοινωνικής Καινοτομίας και Ένταξης», στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες από 10 χώρες.

«Η σημασία της βελτίωσης του ρυθμιστικού και πολιτικού πλαισίου που επιτρέπει στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία να είναι προτιμησιακός εταίρος για τις τοπικές κυβερνήσεις, σημαίνει βελτίωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πολιτικών της».. Ο José María Ruiberriz de Torres, Εστιακό Σημείο Κοινωνικής και Αλληλεγγύης Οικονομίας της Συνέλευσης για τη Συνεργασία για την Ειρήνη (ACPP), ολοκλήρωσε με αυτήν την ουσιαστική ιδέα το διαδικτυακό«Διεθνές Σεμινάριο Κοινωνικής Καινοτομίας και Ένταξης», οργανώθηκε απόΈργο MedTOWNμε θέμα «Συμπαραγωγή κοινωνικών πολιτικών με φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (SSE) για την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού», την περασμένη 26η Ιανουαρίου.

Η εκδήλωση είχε δομηθεί ως μια δυναμική συζήτηση και σύντομες παρεμβάσεις. Ξεκίνησε με την παρουσίαση του σεμιναρίου από τον Γιάννη Τσουκαλδή, Εθνικό συντονιστή του MedTOWN Project στην Ελλάδα & μέλος τουΕπιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Συνοχής και Ανάπτυξης (ΕΠΕΚΣΑ). Το θεσμικό άνοιγμα δόθηκε από τον Fabrizio Paloni, συντονιστή της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας τουΠρόγραμμα ENI CBC Med; και Νικόλαος Μποσινάκος, Προϊστάμενος του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ελλάδας.

Mikael Leyi, Γενικός Γραμματέας τηςΊδρυμα SOLIDAR & SOLIDAR, εκφώνησε την κεντρική ομιλία. Τόνισε τηνσημασία της συμμετοχής της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών στον σχεδιασμό των πολιτικών που θα εφαρμοστούν, επομένως βελτιώνουν πραγματικά την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ανθρώπων. Τόνισε επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, η οποία δεν έχει επηρεάσει όλους με τον ίδιο τρόπο, ενισχύοντας την ιδέα ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία νέων προϊόντων και πολιτικών που μπορούν να εμπνεύσουν τις δημόσιες αρχές να προώθηση νέων και καλύτερων κοινωνικών πολιτικών, ιδιαίτερα εστιασµένων σε ευάλωτες οµάδες.


Κοινωνική καινοτομία και δημόσιες πολιτικές στη Μεσόγειο

Το πρώτο πάνελ «Κοινωνική καινοτομία & δημόσιες πολιτικές στη Μεσόγειο» διεξήχθη από τη Γεωργία Καραβαγγέλη, διευθύντρια του έργου MedTOWN στοΣυνέλευση για τη Συνεργασία για την Ειρήνη (ACPP). Για μια ώρα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στοπώς τα μοντέλα κοινωνικής καινοτομίας επηρεάζουν τη δημόσια πολιτική σε διαφορετικά επίπεδα. Βαθύ και ποικιλόμορφο, παρουσίαζε προβληματισμούς από παγκόσμια προοπτική σε παγκόσμια κλίμακα από υψηλούς ειδικούς όπως ο Vic van Vuuren, Πρόεδρος τουΔιοργανική Ειδική Ομάδα του ΟΗΕ για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (UNTFSSE); Judith Hitchman, Κοινή Συντονίστρια τουΔιηπειρωτικό δίκτυο για την προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας (RIPESS)& ανατέθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή του Urgenci. Amal Chevreau, Πολιτική Αναλυτής στοΜονάδα Κοινωνικής Οικονομίας & Καινοτομίας του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, ΜΜΕ, Περιφερειών και Πόλεων στον ΟΟΣΑ; και Victor Mesegué, Διευθυντής τηςΚοινωνική Οικονομία Ευρώπη. Εξέτασαν την τρέχουσα κατάσταση αυτών των πολιτικών από τις διαφορετικές προοπτικές των παραγόντων και των οργανώσεων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στις μεσογειακές χώρες.

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα του σεμιναρίου ήταν τασημασία της μετατροπής της πολιτικής δυναμικής σε δράση, της θέσπισης των συνθηκών πλαισίου και της εφαρμογής πολιτικής και κοινωνικής καινοτομίας εντός των προτεραιοτήτων του τοπικού πλαισίου. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε τον αντίκτυπο της SSE μέσω της δημιουργίας δικτύων και της ανταλλαγής εμπειριών από συνεργασίες μάθησης από ομοτίμους, να ακούσουμε τα δίκτυα, να προωθήσουμε προσεγγίσεις από κάτω προς τα πάνω και να βελτιώσουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.


Έργα & λύσεις. Επηρεάζοντας την πολιτική από τον πειραματισμό του έργου

Το δεύτερο πάνελ «Έργα & λύσεις. Επηρεάζοντας την πολιτική από τον πειραματισμό του έργου» με οικοδεσπότη τον José María Ruibérriz, που εξέτασε το ερώτημα τουπώς ο πειραματισμός σε επίπεδο έργου μπορεί να αλλάξει την παροχή των δημόσιων υπηρεσιών.

Ξεκίνησε με την παρουσίαση με θέμα «Νομικά-πολιτικά πλαίσια προώθησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια της Μεσογείου. Συγκριτική χαρτογραφία” του Antonio Almansa, από τοΔημοτικό Ίδρυμα Αλληλεγγύης (MUSOL), ένα περίγραμμα της μελέτης που αναπτύσσουν για το έργο MedTOWN.

Οι προκλήσεις και οι λύσεις που εφαρμόζονται από τα έργα κοινωνικής καινοτομίας και ένταξηςMedTOWN,MedUP,Περισσότερα Από Εργασία,InnovAgroWoMed,SIRCLES&Aquacycle, στη συνέχεια συζητήθηκαν πτυχές όπως η συμπαραγωγή, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η ενδυνάμωση των γυναικών, η ενίσχυση των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, η χρήση της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων και των λυμάτων για τη συμμετοχή των κοινοτήτων και, φυσικά, η κυκλική οικονομία, για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για Οι πρωτοβουλίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (SSE) θα ανθίσουν στην περιοχή της Μεσογείου.

Η συζήτηση έκλεισε με την εισαγωγή τουΈργο κεφαλαιοποίησης MedRiSSE, που στόχο έχουν να πάρουν τη σκυτάλη για την ενίσχυση της αξίας αυτών των έργων, μεταξύ άλλων, ως επαναλαμβανόμενες καινοτομίες της SSE στην παροχή υπηρεσιών και στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στην ανάκαμψη μετά την κρίση του Covid-19.

 

Η εκδήλωση ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για τη συγκέντρωση των εμπλεκόμενων παραγόντων, για τη δημιουργία συνθηκών πλαισίου και την εφαρμογή πολιτικής και κοινωνικής καινοτομίας εντός των προτεραιοτήτων του τοπικού πλαισίου. Το σεμινάριο ήταν μια ευκαιρία για την προώθηση του διαλόγου, την ανταλλαγή απόψεων, την εμβάθυνση της γνώσης και την εξεύρεση συνεργιών. Τα πλήρη βίντεο είναι διαθέσιμα στοΚανάλι MedTOWN στο YouTube. Τα επόμενα βήματα για τη συνέχιση της συνομιλίας θα πραγματοποιηθούν στοΚοινότητα Πρακτικής (CoP).


Αυτό το άρθρο είναι μέρος του ενημερωτικού δελτίου MedTOWN. Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα για το έργο,εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίοεδώ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:medtown@acpp.comή ακολουθήστε@medtownprojectστα social media μας:Facebook,Ίνσταγκραμ,Κελάδημα

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό