Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

Βήμα 3 – Βοήθεια Οικονομικών Πηγών. Gift Economy Geissdoerfer, Savaget, Bocken and Hultink (2017) Η κυκλική οικονομία – ένα νέο παράδειγμα βιωσιμότητας; J. Clean. Prod., 143, σελ. 757-768 International Labor Organization (ILO) Social and Solidarity Economy. Investopedia, Sharing Economy ILO (2018) Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work ΟΟΣΑ, 2020, Κοινωνική οικονομία και κρίση COVID-19: […]

Πίσω στο: MedTOWN Εκπαίδευση εκπαιδευτών > Βήμα 3- Συνειδητοποιώντας την ουσία μας [Οικονομικά Συστήματα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία]

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό