Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

Βήμα 4 – Πηγές Baum, F. (2008) Πρόλογος για την προώθηση της υγείας σε δράση: από την τοπική στην παγκόσμια ενδυνάμωση L.Botin, P.Bertelsen, C.Nøhr (2017) Εφαρμογή και επιχειρηματικά μοντέλα διπλής όψης αγορών ηλεκτρονικής υγείας. Academic Press COEFLGR (2008) 12 Principles of Good Governance και European Label of Governance Excellence (ELoGE); Συμβούλιο της Ευρώπης: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΔΟΕ (2010) Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Οικοδόμηση κοινής κατανόησης. […]

Πίσω στο: MedTOWN Εκπαίδευση εκπαιδευτών > Βήμα 4- Ανοίγοντας τα φτερά [Οργανωτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Τεχνολογία]

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό