Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

Βήμα 5 – Λήψη θέματος πτήσης Συμπαραγωγή στην πράξη και οικολογική κοινωνική καινοτομία ΕΡΩΤΗΣΗ Πώς μπορεί η συμπαραγωγή να έχει θετικό αντίκτυπο στις περιοχές μας; ΠΛΑΙΣΙΟ Η Οικοκοινωνική καινοτομία είναι μια διαδικασία με την οποία σχεδιάζουμε κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες των οποίων ο κύριος στόχος είναι να παράγουμε οφέλη για τους ανθρώπους ή/και το περιβάλλον. Μέσω των διαδικασιών καινοτομίας, οι μηχανισμοί συνεργασίας δημόσιου-κοινωνικού ή δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μπορούν να […]

Πίσω στο: MedTOWN Εκπαίδευση εκπαιδευτών > Βήμα 5- Πτήση [Συμπαραγωγή σε Δράση]

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό