Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

Βήμα 5 – Περαιτέρω αναγνώσεις και βίντεο Bekkers, V. & Edelenbos, Jurian & Nederhand, José & Steijn, Bram & Tummers, Lars & Voorberg, William. (2014). Η Προοπτική Κοινωνικής Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα: Συνδημιουργία, Αυτοοργάνωση και Μετα-Διακυβέρνηση. LINK Michael McGann, Tamas Wells & Emma Blomkamp (2019) Εργαστήρια καινοτομίας και συμπαραγωγή στη δημόσια επίλυση προβλημάτων, Δημόσια Διοίκηση Επιθεώρησης. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Sánchez-Cruzado, J […]

Πίσω στο: MedTOWN Εκπαίδευση εκπαιδευτών > Βήμα 5- Πτήση [Συμπαραγωγή σε Δράση]

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό