Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

Αντικείμενο: Dotar al alumnado de un mayor conocimiento del contexto ecosocial y político con el fin de darle una mayor dimensión y enendimiento del papel que ocupa o pueden ocupar los proyectos de cara a la transformación social en sus territorios. Descender sobre aspectos de nuestro proyecto que afectan al contexto en que se desarrolla ya las partes ενδιαφέροντα […]

Πίσω στο: Taller de Proyectos Sociales de Transformación en el barrio (Ισπανία) > Sesión 1: Nuestro Barrio y proyecto en el mundo. Una aproximación al kontekso ecosocial y político. (martes 2 Marzo. Online)

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό