Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

Βήμα 5: Ξεκινώντας την Πτήση Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΥΡΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Πώς μπορεί η συμπίεση να έχει θετικό αντίκτυπο στην περιοχή που ζούμε; ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Η οικοκοινωνική καινοτομία είναι μια διαδικασία με την οποία σχεδιάζουμε κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες των οποίων ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία οφέλους για τους ανθρώπους ή/και το περιβάλλον. Μέσω διαδικασιών καινοτομίας, οι μηχανισμοί συνεργασίας δημόσιου-κοινωνικού […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 5: Η Συμπαραγωγή στην Πράξη

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό