Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

1.2. Ανθρώπινες Ανάγκες και Βιώσιμη Ανθρώπινη Ανάπτυξη Οι ανθρώπινες ανάγκες χρησιμοποιούνται συνήθως για να αναφερθούν στους οδηγούς των πράξεων των ανθρώπων, στα κίνητρα πίσω από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Άλλες χρήσεις της έννοιας περιλαμβάνουν τις ανάγκες ως εργαλεία για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου και τις ανάγκες ως κοινωνικές απαιτήσεις για την άνθηση ή την εμπειρία μιας καλής ζωής. Οι ανάγκες ως κίνητρα υποδηλώνουν ότι όλα τα ανθρώπινα […]

Πίσω στο: MedTOWN Εκπαίδευση εκπαιδευτών > Βήμα 1- Παρατήρηση της στάχτης [Ανθρώπινες Ανάγκες και Βιώσιμη Ανθρώπινη Ανάπτυξη]

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό