Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

1.2.- Incidencia de nuestras organizaciones y proyectos Para implementar la coproducción, necesitamos un “enfoque de sistemas completos” porque : Las organizaciones deben cambiar en todos los niveles, desde la alta dirección hasta el personal de lo primeragréníagr. . La participación debe convertirse en parte de la práctica diaria y no ser una actividad única. Λα […]

Πίσω στο: Taller de Proyectos Sociales de Transformación en el barrio (Ισπανία) > Sesión 4: Incidencia políticia y co-producción (martes 23 Marzo. Online)

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό