Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

1.3.- Necesidades humanas El fin último de un sistema económico y social debería ser satisfacer las necesidades de las personas de manera justa para con el resto de la población y de manera sostenible para con el planeta. Pero, ¿cuáles son realmente estas necesidades; Generalmente cuando se habla de necesidades se hace referencia a la pirámide de Maslow, […]

Πίσω στο: Taller de Proyectos Sociales de Transformación en el barrio (Ισπανία) > Sesión 1: Nuestro Barrio y proyecto en el mundo. Una aproximación al kontekso ecosocial y político. (martes 2 Marzo. Online)

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό