Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

1.4. Estudios de Caso de coproducción Politica DE Cambio CLIMÁTICO La ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ de las personas en la gobernanza climática se considera cada vez más παράγοντα un κριτικο para la resiliencia αϊ Cambio climático eficaz e inclusiva en términos de empoderamiento público, δήμαρχος legitimidad y cumplimiento, Justicia climática e Innovación κοινωνικός. Η Βαρκελώνη είναι η ανάδειξη της διεθνούς διεθνούς κοινότητας […]

Πίσω στο: Taller de Proyectos Sociales de Transformación en el barrio (Ισπανία) > Sesión 4: Incidencia políticia y co-producción (martes 23 Marzo. Online)

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό