Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

1.5 Πηγές https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf https://medium.com/@designforsustainability/sustainability-is-not-enough-we-need-regenerative- Cultures-4abb3c78e68b https://www.researchgate.net/publication/285755287_Human_scale_development_An_option_for_the_future https://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5/https://www.youtube.com/ZQ/EZ9Tv ://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development https://www.youtube.com/watch?v=VOMWzjrRiBg&feature=emb_logo https://youtu.be/1gFxhYcStEg https://youtu.bevy/SFe /www.cosmopolisproject.org/gaia-theory-in-a-nutshell/

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 1: Ανάγκες και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό