Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

Ολοκληρωμένη ταινία "Home: O Mundo é a nossa casa" – https://youtu.be/Wa546EesVPE Vários βίντεο που παρουσιάζονται τόσο σοβαρά: https://sustainabilityillustrated.com/en/sustainability-videos/ DEAL – Laboratório de Acçaoma sobre do Donut https://doughnuteconomics.org/ Economia do Donut ( επίσημος ιστότοπος da Autora) https://www.kateraworth.com/ A História das coisas – https://www.storyofstuff.org/ Resiliência – https:// stockholmresilience.org/ Ler Artigo Ένας ασφαλής χώρος λειτουργίας για την ανθρωπότητα. Πηγή Φύση. Johan Rockström, Will Steffen, […]

Πίσω στο: Workshop de Coprodução comunitária eco social do MedTOWN (Πορτογαλία) > Módulo 1 – Necessidades Humanas e Desenvolvimento Humano Sustentável

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό