Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

2.1. Κοινωνικές υπηρεσίες και δημόσια πολιτική ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο πιο γνωστός, απλός και σύντομος ορισμός της δημόσιας πολιτικής έχει δωθεί από τον Thomas Dye: «δημόσια πολιτική είναι οτιδήποτε επιλέγει μια κυβέρνηση να κάνει ή να μην κάνει» (Dye, 1972: 2) Οι δημοσιές πολιτικές είναι ενσωματωμένες σε πολύπλοκα συστήματα. Ως πολύπλοκο σύστημα ορίζεται αυτό εντός του οποίου διακριτοί φορείς, συνδεδεμένοι μέσω […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 2: Συμπαραγωγή κοινωνικών πολιτικών και υπηρεσιών

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό