Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

2.1.- Modelo de negocio transformadores B-Corp Las B Corps son un modelo de empresas que cumplen con los estándares más altos en temas de sostenibilidad, Impacto social, medio ambiente, transparencia y legalidad. De esta manera las organizaciones utilizan todo su potencial para generar bienestar a la comunidad. Το Las B Corps están accelerando un cambio πολιτιστική παγκόσμια que busca redefinir el […]

Πίσω στο: Taller de Proyectos Sociales de Transformación en el barrio (Ισπανία) > Sesión 3: Empoderamiento οργανωτικό (martes 16 Marzo. Online)

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό