Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

2.2. Πράκτορες και ρόλοι ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Τα φιλελεύθερα κράτη πρόνοιας ανταποκρίνονται στις επιταγές της αγοράς και του εργατικού δυναμικού. Πολλά οφέλη, όπως η ασφάλιση υγείας και οι συντάξεις, συνδέονται με την απασχόληση. Ο έλεγχος πόρων χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας για κρατικές υπηρεσίες και παρέχονται σχετικά μέτρια οφέλη σε μετρητά και κουπόνια για όσους κρίνονται επιλέξιμοι. Τα συντηρητικά/κορπορατιστικά κράτη πρόνοιας βασίζονται στην κρατική παροχή υπηρεσιών, […]

Πίσω στο: MedTOWN Εκπαίδευση εκπαιδευτών > Βήμα 2- Παρακολουθώντας τον ορίζοντα [Συμπαραγωγή Κοινωνικών Πολιτικών και Υπηρεσιών]

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό