Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

2.2. Φορείς και ρόλοι ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Τα κράτη μέλη φιλελεύθερης πρόνοιας ανταποκρίνονται στις αγορές και του εργατικού δυναμικού. Πολλές παροχές, όπως η ασφάλεια υγείας και οι συντάξεις, συνδέονται με την απασχόληση. Επίσης, η παροχή υπηρεσιών από το κράτος γίνεται μετά τον έλεγχο και τον προσδιορισμό της καταλληλότητας και παρέχονται σχετικά μέτρια χρημαατικά (και άλλα περιορίζονται) σε όσους θεωρούνται επιλέξιμοι. Τα συντηρητικά […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 2: Συμπαραγωγή κοινωνικών πολιτικών και υπηρεσιών

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό