Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

2.2- Partes interesadas y agentes clave Las partes interesadas son cualquier individualuo, groupo u organización que forme parte o se vea afectada por el proyecto o service, obteniendo algún beneficio o contribuyendo a que se haga realidad. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη σας για να σας ευχαριστήσω για μια σχέση με τα μέρη που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών […]

Πίσω στο: Taller de Proyectos Sociales de Transformación en el barrio (Ισπανία) > Sesión 1: Nuestro Barrio y proyecto en el mundo. Una aproximación al kontekso ecosocial y político. (martes 2 Marzo. Online)

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό