Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

2.3. Συμπαραγωγή: επίπεδο, τύποι και μοντέλα ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ακαδημαϊκή προέλευση του όρου «συμπαραγωγή» βρίσκεται στο έργο του βραβευμένου με τον Νόμπελ Elinor Ostrom (1996) και άλλους οικονομολόγους από τη δεκαετία του 1970, οι οποίοι μελέτησαν τη διάδραση και τους πολίτες. οτι η συνεργασία μεταξύ των παρόχων και των χρηστών των υπηρεσιών αύξησε σημαντικά την αποτελεσματικότητα των […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 2: Συμπαραγωγή κοινωνικών πολιτικών και υπηρεσιών

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό