Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

Απάντηση στις επόμενες ερωτήσεις: Συνέπεια της επεξεργασίας του αλγώματος από τη συμπαραγωγή για αυτό; Reflita sobre um dos 3 casos de estudo e identifique vantagens e fragilidades; Onde identifica oportunidades de coprodução no seu universo de proximidade;

Πίσω στο: Workshop de Coprodução comunitária eco social do MedTOWN (Πορτογαλία) > Módulo 2 - Coprodução

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό