Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

2.4. Ευκαιρίες και προκλήσεις ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Προστιθέμενη αξία: Η συμπαραγωγή μπορεί να έχει πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία που προηγουμένως δεν χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα και μπορεί επίσης να προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση για τα άτομα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες. Χρήση της τεχνογνωσίας των χρηστών υπηρεσιών: Οι χρήστες υπηρεσιών εκτιμούν τις προσεγγίσεις στις οποίες ο επαγγελματίας τους βοηθά στην επίτευξη των στόχων που έχουν καθορίσει οι ίδιοι. Οι συμπαραγωγικές προσεγγίσεις μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ανάπτυξη αμοιβαίας υποστήριξης […]

Πίσω στο: MedTOWN Εκπαίδευση εκπαιδευτών > Βήμα 2- Παρακολουθώντας τον ορίζοντα [Συμπαραγωγή Κοινωνικών Πολιτικών και Υπηρεσιών]

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό