Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

3.1. Επιπτώσεις του τρέχοντος οικονομικού συστήματος και εναλλακτικές λύσεις Το οικονομικό μοντέλο που επικρατεί σήμερα λόγω της ελευθερίας αγοράς, θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού και ευνοείται από τις πολιτικές των περισσότερων κυβερνήσεων, για μερικές δεκαετίες έχει επιτύχει κάποια θετικά αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο ποσό των αρνητικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο κύριος δείκτης είναι η οικονομική ανάπτυξη, […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 3: Οικονομικά Συστήματα και Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό