Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

3.2. Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία Η οικονομία είναι η διαχείριση των πόρων μιας κοινότητας, χώρας κ.λπ. Μια δεδομένη οικονομία είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς διαδικασιών που περιλαμβάνει τον πολιτισμό, τις αξίες, την εκπαίδευση, την τεχνολογική εξέλιξη, την ιστορία, την κοινωνική οργάνωση, την πολιτική δομή και τα νομικά συστήματα, καθώς και τη γεωγραφία, τις φυσικές πόρων και την οικολογία, ως […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 3: Οικονομικά Συστήματα και Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό