Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

3.3. Επιχειρηματικότητα στην Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στον όρο «κοινωνική επιχείρηση» την ακόλουθη έννοια: «ένας φορέας στην κοινωνική οικονομία του οποίου ο κύριος στόχος είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο παρά να αποφέρει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους τους. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες στην αγορά με επιχειρηματικό και οικονομικό τρόπο και τα κέρδη […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 3: Οικονομικά Συστήματα και Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό