Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

3.3. Επιχειρηματικότητα στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στον όρο «κοινωνική επιχείρηση» την ακόλουθη έννοια: «ένας φορέας στην κοινωνική οικονομία του οποίου ο κύριος στόχος είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο αντί να αποκομίζει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους τους. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί […]

Πίσω στο: MedTOWN Εκπαίδευση εκπαιδευτών > Βήμα 3- Συνειδητοποιώντας την ουσία μας [Οικονομικά Συστήματα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία]

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό