Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

3.6 Πηγές • Βοήθεια Οικονομικών. Gift Economy • Geissdoerfer, Savaget, Bocken and Hultink (2017) Η κυκλική οικονομία – ένα νέο παράδειγμα βιωσιμότητας; J. Clean. Prod., 143, σελ. 757-768 • International Labor Organization (ILO) Social and Solidarity Economy. • Investopedia, Sharing Economy • ILO (2018) Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work • ΟΟΣΑ, 2020, Κοινωνική οικονομία […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 3: Οικονομικά Συστήματα και Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό