Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

4.- REFLEXIONES Cuéntanos cómo es la gobernanza de tu organización y qué herramientas o prácticas tenéis para facilitar la participación y toma de vendimes colectivas (si las hubiera). ¿Has encontrado mejoras que podríais implementar en vuestra organización para que sea más democrática; ¡Cuéntanoslas! ¿Qué entidades, empresas u organizaciones conoces que sean socialmente transformadoras; ¿Que podemos aprender de ellas y de […]

Πίσω στο: Taller de Proyectos Sociales de Transformación en el barrio (Ισπανία) > Sesión 3: Empoderamiento οργανωτικό (martes 16 Marzo. Online)

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό