Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

4. – REFLEXIONES ¿Qué temáticas crees que son interesantes para tu organización y proyecto de cara a una coproducción efectiva; ¿Cómo crees que puedes iniciar un processo de coproducción; Cuéntanos, brevemente, las prácticas comunicativas con las que contáis. ¿Cómo es la imagen que se crees que se percibe de tu organización;

Πίσω στο: Taller de Proyectos Sociales de Transformación en el barrio (Ισπανία) > Sesión 4: Incidencia políticia y co-producción (martes 23 Marzo. Online)

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό