Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

4.2. Δημόσια συμμετοχή στη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών Η δημόσια συμμετοχή είναι η διαδικασία με την οποία οι ανησυχίες, οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις των πολιτών που ενσωματώνονται στη λήψη κυβερνητικών και εταιρικών αποφάσεων. Είναι αμφίδρομη επικοινωνία και αλληλεπίδραση, με συνολικό στόχο καλύτερων υποστηρίζονται από τους πολίτες. Οι βασικές αξίες της συμμετοχής των πολιτών είναι οι εξής (Creighton, 2005): Οι […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 4: Οργανωτική Ανάπτυξη, Κοινωνικές Τεχνολογίες και Διαμεσολάβηση

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό