Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

4.2. Συμμετοχή του κοινού για κοινωνικές πολιτικές Η δημόσια συμμετοχή είναι η διαδικασία με την οποία οι ανησυχίες, οι ανάγκες και οι αξίες του κοινού ενσωματώνονται στη λήψη κυβερνητικών και εταιρικών αποφάσεων. Είναι αμφίδρομη επικοινωνία και αλληλεπίδραση, με γενικό στόχο τις καλύτερες αποφάσεις που υποστηρίζονται από το κοινό. Οι βασικές αξίες της συμμετοχής του κοινού είναι οι εξής (Creighton, 2005): Το κοινό θα πρέπει να έχει […]

Πίσω στο: MedTOWN Εκπαίδευση εκπαιδευτών > Βήμα 4- Ανοίγοντας τα φτερά [Οργανωτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Τεχνολογία]

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό