Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

4.4. Κοινωνικές Τεχνολογίες για Συνεργατικές Διαδικασίες Οι κοινωνικές τεχνολογίες είναι αυτές που προωθούν τις σχέσεις δικτύου μεταξύ των χρηστών τους (Botin et al 2019). Οι κοινωνικές τεχνολογίες είναι η δυναμική ή οι ασκήσεις που προτείνουμε στην ομάδα για την επίτευξη των στόχων που επιδιώκει. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δυναμικών ομάδων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για διαφορετικούς σκοπούς: έρευνα για ένα θέμα, συν-σχεδιασμός […]

Πίσω στο: MedTOWN Εκπαίδευση εκπαιδευτών > Βήμα 4- Ανοίγοντας τα φτερά [Οργανωτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Τεχνολογία]

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό