Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

4.6 Πηγές Baum, F. (2008) Πρόλογος για την προώθηση της υγείας σε δράση: από την τοπική στην παγκόσμια ενδυνάμωση Botin, P.Bertelsen, C.Nøhr (2017) Εφαρμογή και επιχειρηματικά μοντέλα Ηλεκτρονικής Υγείας Δύο όψεων. Academic Press COEFLGR (2008) 12 Principles of Good Governance και European Label of Governance Excellence (ELoGE); Συμβούλιο της Ευρώπης: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΔΟΕ (2010) Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Οικοδόμηση κοινής κατανόησης. Πρώτη έκδοση του […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 4: Οργανωτική Ανάπτυξη, Κοινωνικές Τεχνολογίες και Διαμεσολάβηση

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό