Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

5.- PRÁCTICAS Elabora un plan de comunicación para tu proyecto. Para ello te facilitamos un modelo de documento en EXCEL en donde podrás comenzar a trabajar sobre las divesas fases o etapas del Plan de Comunicación. Verás que está dividido en varias pestañas, con preguntas clave para ayudaros a trabajar cada una de ellas. Ο γιος του προβλήματος: DAFO Objetivos Cuantitativos […]

Πίσω στο: Taller de Proyectos Sociales de Transformación en el barrio (Ισπανία) > Sesión 4: Incidencia políticia y co-producción (martes 23 Marzo. Online)

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό