Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

5.1.- Análisis PESTEL Te proponemos que analices el entorno en la siguiente matriz, y, para ayudarte a realizar el trabajo te hagas las preguntas propuestas para cada elemento. Factores Políticos: ¿Cuáles son las políticas sociales para el colectivo con el que trabajas y cómo afecta esto al proyecto?, ¿Cuál es la posición del gobierno actual sobre tu proyecto? […]

Πίσω στο: Taller de Proyectos Sociales de Transformación en el barrio (Ισπανία) > Sesión 1: Nuestro Barrio y proyecto en el mundo. Una aproximación al kontekso ecosocial y político. (martes 2 Marzo. Online)

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό