Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

5.1. Οικολογική-κοινωνική καινοτομία Η κοινωνική καινοτομία προτείνει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ πολλαπλών παραγόντων σε διαφορετικούς τομείς για να επιτύχει εναλλακτικούς τρόπους κινητοποίησης πόρων για εποικοδομητικούς σκοπούς. (Vickers et al, 2017) Οι επιχειρήσεις που υιοθετούνται κατά κύριο λόγο νομικών μορφών στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών και έχουν έναν βασικό κοινωνικό σκοπό που επιτυγχάνεται μέσω της διαπραγμάτευσης αγαθών ή υπηρεσιών και […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 5: Η Συμπαραγωγή στην Πράξη

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό