Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

5.3. Συμπληρωματικά νομίσματα σύμφωνα με τους κλασικούς ορισμούς, όπως του Tobin (2008), ένα νόμισμα είναι ένα μέσο ανταλλαγής με μοναδική ονομασία, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη μοναδική αξία, αλλά το οποίο μπορεί να έχει διάφορες μορφές ως μέσο πληρωμής (χαρτονομίσματα, κέρματα κ.λπ. .). Για παράδειγμα, το ευρώ, το δολάριο και η λίρα Μπρίστολ είναι όλα τα παραδείγματα νομισμάτων: ακόμη και αν δεν μπορούν […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 5: Η Συμπαραγωγή στην Πράξη

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό