Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

5.4. Δήμοι σε μετάβαση (Municipalities in Transition – MiT) Το πρόγραμμα «Δήμοι σε μετάβαση» (MiT) αναπτύχθηκε το 2017 μέσω της συνεργασίας πολλών εθνικών κόμβων του παγκόσμιου κινήματος μετάβασης. Παρέχει σε μια τοπική κοινότητα έναν τρόπο να αναδιοργανωθεί προς την αειφορία και την ευημερία, ανταποκρινόμενη στις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ιστορικής περιόδου, υιοθετώντας συστηματική σκέψη και ένα συγκεκριμένο σύνολο μεθοδολογιών, εργαλείων […]

Πίσω στο: Εργαστήριο Συμπαραγωγής & Οικο-κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του MedTOWN (Greece) > Βήμα 5: Η Συμπαραγωγή στην Πράξη

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό