Εγγραφείτε στο σειρά μαθημάτων πριν ξεκινήσετε το μάθημα.

5.4. Δήμοι σε Μετάβαση (MiT) Το έργο Δήμοι σε Μετάβαση (MiT) αναπτύχθηκε το 2017 μέσω μιας συνεργασίας πολλών εθνικών κόμβων του παγκόσμιου Μεταβατικού Κινήματος. Παρέχει σε μια τοπική κοινότητα έναν τρόπο να αναδιοργανωθεί προς τη βιωσιμότητα και την ευημερία, ανταποκρινόμενη στις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ιστορικής περιόδου, υιοθετώντας συστημική σκέψη και ένα συγκεκριμένο σύνολο μεθοδολογιών, εργαλείων […]

Πίσω στο: MedTOWN Εκπαίδευση εκπαιδευτών > Βήμα 5- Πτήση [Συμπαραγωγή σε Δράση]

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Δημιουργήστε λογαριασμό